smcsweden.se

Sound and Music Computing Sweden 2014

BRIDGING SCIENCE, ART, AND INDUSTRY
4-5 december 2014 på KTH i Stockholm

För andra gången arrangeras nu SMC Sweden, en konferens och mötesplats för ljud- och musikforskning i Sverige. Vi välkomnar bidrag från alla områden inom ljud- och musikforskning samt kommersiella och praktiska tillämpningar. Arrangör också denna gång är Kungliga Tekniska Högskolans Sound and Music Computing-grupp, i samarbete med Dans- och Cirkushögskolan - en del av Stockholms Konstnärliga Högskola, samt Kungliga Musikhögskolan.

Forskning inom Sound and Music Computing (SMC) täcker hela ljud- och musikkommunikationskedjan ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Genom att kombinera vetenskapliga, tekniska och konstnärliga metoder syftar forskningen till att förstå, modellera och skapa ljud och musik. Läs om definitionen av området SMC här.

Program

Torsdag, 4 december


Plats: R1 Experimental Performance Space and Presence Laboratory

12:00 - 12:30 Registrering och lätt lunch
12:30 - 13:30 Branschutställning
13:30 - 14:00 Dolby Laboratories Dolby technology offerings and research
14:00 - 14:30 Branschutställning
14:30 - 15:00 Kaffe
15:00 - 16:00 Studiorapporter
 • KTH R1 Reaktorhallen
 • SMC at Dept. of Media technology and Interaction Design, KTH
 • 16:00 - 17:00 Paneldiskussion Med representanter frän näringsliv och akademin
  Roberto Bresin (Moderator)
  Damian Murphy, Univeristy of York
  Sten Ternström, KTH
  Leif Handberg, KTH
  Sven Emtell, DoReMir Music Research AB
  Sara Långvik, SAE Institute Stockholm
  18:00 Konserter och mingel Öppen för deltagande företag och forskare.

  Om Dolbys presentation: "Dolby technology offerings and research - a brief overview: An overview of the company and some highlights of Dolby's audiovisual technology offerings will be given. Typical research methodology in Dolby Sweden will also be discussed."

  Konserten arrangeras i samarbete med Kungliga Musikhögskolan och Dans- och Cirkushögskolan - en del av Stockholms Konstnärliga Högskola.

  Programmet från KMH kommer presenteras på plats. Ensemblens medlemmar är Marta Forsberg, Mathias Josefsson, Giannicola Margarucci, Kali Malone, Marcus Pal och Mattias Petersson.

  Programblad för cirkus-framträdandet finns att ladda ner här.

  Fredag, 5 december


  Plats: Sal D3, Skolan för datavetenskap och kommunikation

  Detaljerat schema med talare, posters och demonstrationer hittar du här.

  09:00 - 09:30 Registrering
  09:30 - 10:30 Keynotes Damian Murphy & Sandra Pauletto
  10:30 - 11:00 Kaffe Posters och demos
  11:00 - 12:00 Paper presentations
  12:00 - 13:00 Lätt lunch
  13:00 - 14:20 Paper presentations
  14:20 - 14:50 Kaffe Posters och demos
  14:50 - 15:30 Paper presentations
  15:30 - 16:00 Final remarks

  Keynote speakers:
  Damian Murphy, Department of Electronics, University of York
  Sandra Pauletto, Department of Theatre, Film and Television, University of York

  Bidragsformer

  • Studio report
  • Paper
  • Poster
  • Demo
  Bidragen publiceras online med open access. Språk: Engelska eller svenska med engelsk sammanfattning. Bidrag ska vara i form av extended abstract, max 1000 ord. Rekommenderad struktur för abstrakt (beroende på bidragsform):
  • Background
  • Aims
  • Method/A short description of the activities
  • Results/Implications
  • Conclusions/Specific value and meaning
  • Keywords (up to 5)
  • Topic areas (väljs i EasyChair)

  Logga in på EasyChair för att ladda upp ditt bidrag i pdf-format. Alla bidrag ska formatteras enligt de senaste SMC-mallarna som finns tillgängliga för LaTeX och Word. Observera att bidraget ska vara ett extended abstract, max 1000 ord, enligt ovan, även om mallen i sig innehåller andra instruktioner.

  NY deadline för bidrag: 2014-11-03 2014-11-10

  Vetenskaplig kommitté

  Roberto Bresin, KTH - Skolan för datavetenskap och kommunikation
  Bill Brunson, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm - Institution for Composition and Conducting
  Sofia Dahl, Aalborg University Copenhagen - Dept of Architecture, Design and Media Technology
  Anders Friberg, KTH - Skolan för datavetenskap och kommunikation
  Kjetil Falkenberg Hansen, KTH - Skolan för datavetenskap och kommunikation
  Daniel Västfjäll, Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Anmälan

  Konferensen är avgiftsfri.

  För forskare/företag: Skicka in din anmälan här (Namn/Adress/Institution/Företag/Vilka dagar du vill delta).

  För studenter: Skicka in din anmälan här (Namn/Adress/Institution/Vilka dagar du vill delta).

  Plats

  SMC Sweden 2014 arrangeras på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm av SMC-gruppeninstitutionen för Medieteknik och Interaktionsdesign. Konferensen äger rum på: Skolan för datavetenskap och kommunikation, Sal D3 samt i R1 Experimental Performance Space and Presence LaboratoryDrottning Kristinas Väg 51.

  Sponsorer

  Medieteknik och Interaktionsdesign, Kungliga Tekniska Högskolan

  SAE Institute Stockholm

  Dolby Laboratories

  Doremir / ScoreCloud

  Om ert företag är intresserat av att deltaga som utställare eller sponsor, hör av er här.

  Boende

  Vi kommer inte ha möjligheten att organisera boende. I listan under finns länkar till olika hotell vi har haft bra erfarenhet av.

  Hotell

  Stureparkens gästvåning, Sturegatan 58

  Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29

  Rex Hotel, Luntmakargatan 73

  Hellsten Hotel, Luntmakargatan 68

  Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17

  Hotel Tapto, Jungfrugatan 57

  Hotel Arcadia, Körsbärsvägen 1


  Bed and breakfast / Vandrarhem

  Bed & Breakfast
  Rehnsgatan 21
  Tel: +46 8 15 28 38

  2kronor Hostel i Vasastan
  Surbrunnsgatan 44
  Tel: +46 8 229 230
  E-mail: nfo@2kronor.se

  2kronor Hostel i Gamla Stan
  Skeppsbron 40
  Tel: +46 8 229 230
  E-mail: nfo@2kronor.se

  City Backpackers
  Upplandsgatan 2 A
  Tel: +46 8 20 69 20
  E-mail: city.backpackers@swipnet.se

  Columbus Hotell och Vandrarhem
  Tjärhovsgatan 11
  Tel: +46 8 644 17 17

  Colonial Hotel
  Västmannagatan 13
  Tel:+46 8 21 76 30
  E-mail: reservation@colonial.se

  Långholmen Vandrarhem och Hotell
  Långholmsmuren 20
  Tel: +46 8 720 85 00